Nya beräkningar visar att det kan komma att kosta upp emot 200 000 kronor att laga de sönderslagna rutorna på Fuxerna- och Strömskolan. Under senare tid har det även varit brandincidenter inomhus.                                     

– Om facket säger ja, överväger vi att placera kameror även inne i Fuxernaskolan, säger EdetHus VD Lars Wijkmark, som är mycket bekymrad över förstörelsen.

Under en period har det varit en minskning av skadegörelse i kommunen, där tidigare främst Fuxernaskolan varit hårt drabbat. Men nyligen krossades omkring 30 rutor på såväl Fuxerna som Strömskolan, och händelsen är bland de dyraste enskilda vandaliseringarna som EdetHus råkat ut för. Polisanmälan är gjord och övervakningsfilmen är överlämnad till polisen. Vid en snabb första beräkning antog man att det skulle kosta omkring 50 000 kronor att åtgärda rutorna, men nu visar det sig att den siffran inte räcker på långa vägar. Underhållsplanerare Thomas Söder jämför med tidigare fönsterarbeten i samband med förstörelse, och flera av rutorna på Fuxernaskolan är dessutom i jätteformat och mycket kostsamma att ersätta.

– Rutorna måste specialbeställas och det är leveranstid, och vi har ännu inte fått någon prisuppgift. Men minst 100 000 kronor får vi räkna med, det kan i värsta fall handla om 200 000, säger Thomas Söder.

Även inomhus inträffar vandalisering och farliga tilltag, bland annat har det eldats i papperskorgar på Fuxernaskolans toaletter. Tidigare har man också haft incidenter där både el och vatten kombinerats på ett livsfarligt sätt, och EdetHus VD Lars Wijkmark ser allvarligt på händelserna:

– Vandaliseringen är mycket kostsam för kommunen, och i slutändan är det våra skattepengar det handlar om. Man ska också vara medveten om att i de fall gärningspersonerna är över 15 år, är de straffmyndiga. Och är man under 15 år, är det vårdnadshavarna som blir ersättningsskyldiga. Vi har också gjort orosanmälan till de sociala myndigheterna vid ett tillfälle där gärningspersonen var i tolvårsåldern. Det som är mest bekymmersamt är ju att en del av de här påhitten är riktigt farliga, där man riskerar att allvarligt skada sig själv och andra.

Frågan om kameraövervakning även inomhus på främst Fuxernaskolan har varit på tapeten tidigare. Förutsatt att facket säger ja, vilket krävs när det gäller denna typen av övervakning inomhus, tycker Lars Wijkmark att det kan finnas en poäng i att sätta upp kameror exempelvis utanför toaletter, matsal eller på andra platser där risken för förstörelse och sabotage är stor. Skulle detta bli aktuellt, passar man även på att uppgradera de befintliga utomhuskamerorna, eftersom tekniken utvecklas snabbt och det numera går att få mycket hög upplösning även i mörker.

– Det här är dock inte vilka kameror som helst som du kan köpa på elektronikkedjorna, utan mycket dyr utrustning. Vi kommer alltså inte att kunna sätta kameror överallt, utan måste prioritera vissa utsatta ställen. Själva grundproblemet med att unga beter sig så här måste lösas på andra sätt, med mer vuxennärvaro och föräldraansvar. Många av de som dras med i den här typen av brott gör det på grund av grupptryck, eller för att de inte inser allvaret i det man gör.

Vissa ungdomar som åkt fast för vandalisering har fått arbeta av skulden på EdetHus, samtidigt som de också fått tjäna lite egna pengar. Insikten om vad man faktiskt ställt till med har ibland varit en nyttig lärdom för framtiden:

– Jag minns att en av de här killarna fick ordning på både skola och liv, och blev en väldigt god ambassadör för oss. Detta är en av de samhällsinsatser vi på EdetHus kan bidra med. Vad gäller utökad kameraövervakning är det en fråga vi också kommer att ta upp, avslutar Lars Wijkmark.