Så här på årets sista dag (med sol!) passar det fint att reflektera lite över vad som hänt under året, och fundera över vad 2020 kommer att bära med sig.

Under 2019 har EdetHus inte haft de där stora och spektakulära projekten som vi kunnat se tidigare år. Det beror framför allt på två saker: Det ena är att det inte finns många detaljplaner som är byggfärdiga, men det är något som vi under de kommande åren skall råda bot på. Det andra är att byggmarknaden varit överhettad och byggpriserna för höga. Till på köpet försvann det statliga investeringsstödet vilket gjorde att kalkylerna inte gick ihop. De höga byggpriserna resulterade bland annat i att utbyggnaden av Hercules-området inte blev av i höstas.

Däremot har vi gjort stora underhållsinsatser, något som kanske inte alltid är så väl synligt för våra kommuninvånare. Under året har vi utfört underhållsåtgärder för 17 miljoner kronor i våra fastigheter. Det är dubbelt så mycket som enligt nyckeltalen är normalt per år. Det handlar om stambyten, takbyten, fönster– och fasadbyten, liksom det vanliga inre underhållet.

För näringslivet har 2019 varit ett innehållsrikt år. Lilla Edet fick ett eget bryggeri som huserar i våra lokaler, Lödöse Varv har fått fler och fler hyresgäster som exempelvis LM Stålteknik, och den unika plastindustrin Designed Chemistry växer och fick tillgång till mer lokalyta på Göta.

Under 2019 har EdetHus också hjälpt kommunen att växa genom att andra exploatörer kunnat starta byggprojekt. Till exempel köpte BoKlok byggklar mark av oss och startade byggnation av ett 80-tal bostäder i Göta.

I slutet av året köpte EdetHus fastigheten Badhuset 7 av Fortinova. Med det köpet vill vi skapa en helhet i centrum med fler bostäder och därmed också underlag för ökad handel och service.

Vad hoppas vi då av 2020? Ja, vi tänker dra igång flera planarbeten, dels för centrumbygget jag nämnde ovan, liksom undersöka möjligheterna att bygga radhus vid Smörkullen. Första steget till en förstudie av Lödöse Varv har också tagits, där man ska analysera förutsättningarna för att påbörja en detaljplan för bland annat bostäder på området.

Vi hoppas även komma igång med nya industrilokaler på Hercules, vilket finns stor efterfrågan på. Vi planerar också för ett nytt ventilationssystem på Fuxernaskolan, och det blir stambyte på Hantverkaregatan.

Under 2020 kommer även vår egen organisation att förändras något. Tjänsten Fastighetsvärd kommer att ha ”egna” fastigheter som man ansvarar för. Det skapar dels trygghet för hyresgästerna, medan värdarna får bättre kunskap om fastigheternas och hyresgästernas behov. Arbetet blir också mer effektivt, eftersom bilkörandet minskar betydligt. Under januari månad kommer vi att gå ut med en kundenkät avseende fastighetsskötsel, som vi väldigt gärna vill att ni som hyresgäster deltar i.

I skrivande stund återstår bara för mig att önska er alla ett gott slut, och må 2020 bli ett riktigt fint år!

Lars Wijkmark, VD.