Nästa stort projekt framöver för EdetHus är utbyggnaden av Strömsskolan, som är i stort behov av nya klassrum och kontorsytor. Vi bygger paviljonger som ramar in hela skolområdet, där det finns plats för fem klassrum och kontor, som även kan användas permanent. Matsalen byggs också ut för att kunna ta hand om alla nya elever. Moelven har tilldelats det byggprojektet, som ska stå klart till höstterminen 2018. Vi behöver också göra något åt skolgårdsmiljön. Där har företaget Nordkonsult ritat på ett förslag, som delvis bygger på elevernas önskemål.