Visste du att en kortklippt gräsmatta kan vara lika dålig för bin som asfalt? Välskötta gräsmattor är snygga att se på, men är egentligen gröna öknar där insekter har svårt att hitta föda. Om man slutar klippa vissa gräsytor, kan det istället växa upp örter och blommor som blir en räddningsinsats för våra livsviktiga pollinatörer.

Att ha kortklippta gräsmattor tar dessutom stora resurser i anspråk och ger mycket koldioxidutsläpp och skadliga partiklar från maskinerna som klipper.

Därför gör nu EdetHus som många andra bostadsbolag och kommuner – vi låter vissa gräsmattor vara oklippta. Dessa ytor kommer att markeras med en skylt, så att det blir tydligt att vi inte alls glömt klippa gräset utan istället bidrar till den biologiska mångfalden!