Så kom första snön! Vår personal jobbar intensivt med att ploga, skotta och sanda i våra områden, och vi hoppas att ni kan ha lite tålamod med att det tar sin lilla tid. På dagarna kan det också töa, för att sedan frysa på till kvällen. Så ta det försiktigt utomhus och ha skor som passar underlaget.

Vi vill också göra er uppmärksamma på att vi inte plogar alla ytor som ni normalt kan använda under sommaren. Vi sandar inte heller upptrampade genvägar på exempelvis gräsytor. Använd alltså de vägar som vi plogar och sandar!