Vi kommer under året att förtydliga våra bestämmelser i hyreskontrakten vad gäller persienner, markiser, skärmtak och uteplatser, exempelvis vem som ansvarar för skötsel, underhåll och kostnader.

Om det invändigt finns insyn- och solskydd typ persienner, rullgardiner eller utvändigt solskydd av typ markiser, skärmtak eller altan, så ansvarar hyresgästen för underhåll. Det innebär att dessa ska vara i gott skick för att undvika fara för person eller egendom. Om underhållet inte sköts av hyresgäst efter tillsägelse, åtgärdar EdetHus fel och brister och debiterar sedan hyresgästen för detta.

Om hyresgäst önskar montera markis eller bygga skärmtak eller altan, ska hen först erhålla ett skriftligt godkännande av EdetHus när det gäller byggnation, materialval och kulör. Material och arbete betalas av hyresgästen och ska utföras fackmannamässigt. När arbetet är klart ska hyresgästen kontakta EdetHus för besiktning och få ett besiktningsprotokoll på att installationen är godkänd. Om installationen är bygglovspliktig, ska hyresgästen ansöka om detta hos byggnadsnämnden, samt även stå för kostnaden.

Är arbetet inte godkänt efter besiktning, ska hyresgäst åtgärda anmärkningarna. Om hyresgästen inte vill åtgärda anmärkningarna från besiktningsprotokollet, kommer EdetHus att utföra åtgärderna och därefter debitera hyresgästen. Vid avflyttning ska installationen demonteras och betalas av nuvarande hyresgäst, såvida inte den nya hyresgästen vill ta över ansvaret. När det gäller installationer som redan var på plats vid kontraktskrivning, kan EdetHus demontera och återställa kostnadsfritt om inte ny hyresgäst vill ta över.

Vid ytterligare frågor är du välkommen att kontakta fastighetschef Magnus Casperson!