Höst-tider är flytt-tider. Och enligt statistik från Statistiska centralbyrån är  första oktober den dag då flest svenskar väljer att flytta.

När du ska flytta är det en del att hålla reda på. Först och främst ska du säga ju upp ditt hyresavtal. Men tänk på att du måste fortsätta betala din hyra under uppsägningstiden. Du behöver också avsluta ditt el-abonnemang och ändra din adress.

Säg upp lägenheten skriftligt

Du bör alltid säga upp ditt hyresavtal skriftligt. Efter att du sagt upp ditt hyresavtal måste du fortsätta betala för lägenheten under en bestämd tid. Denna tid kallas för uppsägningstid. Din uppsägningstid framgår av hyresavtalet. Om du exempelvis säger upp lägenheten den 24 april så upphör avtalet oftast den 31 juli och du måste betala hyra fram till dess. Om du har en garageplats eller parkeringsplats måste du i vissa fall säga upp dessa avtal separat.

Lämna tillbaka alla nycklar

Alla nycklar måste lämnas tillbaka när du flyttar. Det gäller även nycklar till exempelvis förråd, tvättstuga och motorvärmare. Om inte alla nycklar lämnas in kan du bli skyldig att betala vad det kostar för hyresvärden att byta lås.

Nycklarna ska oftast lämnas senast kl. 12.00 första vardagen efter att hyresavtalet gått ut.

Anmäl till Skatteverket att du flyttar

När du ska flytta ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (skatteverket.se/flytta). När du anmäler flytt blir du folkbokförd på den nya adressen. Det är gratis och kan göras i Skatteverkets e-tjänst eller via pappersblankett.

Gör din anmälan innan du ska flytta eller senast en vecka efter att du flyttat. Då gäller din nya adress från den dag du flyttar in. Rätt adress i folkbokföringen innebär bland annat att myndigheter och många andra aktörer i samhället har din riktiga adress. Önskar du eftersändning av din post beställer du det hos svensk adressändring (adressandring.se).

Notera att lägenhetsnumret är en del av din adress. Lägenhetsnumret består av fyra siffror som visar på vilken våning, och var på våningen, som lägenheten finns. Du hittar lägenhetsnumret i ditt hyresavtal och i husets entré.

Kom ihåg att du som är inneboende eller hyr en lägenhet i andra hand inte ska ange c/o i din flyttanmälan. Du måste se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.

El, telefon och internet

När du flyttar måste du dels teckna ett elabonnemang på den nya adressen, dels avsluta ditt gamla abonnemang på den förra adressen. Kontakta din elleverantör för mer information.

Om du har telefonabonnemang på en fast telefon i din lägenhet behöver du även anmäla flytt av det. Kom också ihåg att säga upp eller flytta ditt internetabonnemang om du har ett sådant. Kontakta din telefonoperatör och din internetleverantör för mer information.

Besiktning och flyttstädning

Innan du flyttar besiktigar hyresvärden din lägenhet. Du måste även vara beredd på att din lägenhet ska visas för framtida hyresgäster. Och till sist är det dags för den noggranna flyttstädningen.

Det är bra om du kan närvara när hyresvärden besiktigar din lägenhet. När besiktningen är färdig får du en kopia av besiktningsprotokollet.

Tänk på detta före besiktningen:

  • All utrustning som tillhör lägenheten, som till exempel innerdörrar, hatthylla och badkar, måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Om du har fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning ska du lämna dem i lägenheten till nästa hyresgäst.
  • Parkettgolv och golv i våtutrymmen (badrum, kök, toalett) får inte vara dolda av heltäckande mattor.

Vid skador eller onormalt slitage på lägenheten kan du bli skyldig att betala ersättning.

Visa din lägenhet

När du sagt upp din lägenhet måste du enligt hyreslagen vara beredd på att lägenheten ska visas för personer som får erbjudande om att flytta in efter dig. Vanligtvis tar hyresvärden kontakt med dig för att komma överens om en tid som passar.

Flyttstäda hela lägenheten

Lägenheten ska städas mycket noggrant innan du lämnar tillbaka nycklarna. Om lägenheten inte är tillräckligt städad kan du behöva betala för städkostnaden i efterhand. Du måste till exempel putsa alla fönster, städa bakom spisen, rengöra ugn och köksfläkt, frosta av frysen och rensa golvbrunnen. Instruktioner och checklista kan du öppna här:

FLYTTSTÄDNING

Checklista för flyttstädning

Självklart kan du anlita en städfirma för flyttstädningen – det är rotavdrags-berättigat. Men kolla så att firman har ansvarsförsäkring och kvalitetsgaranti! Det händer att den utförda flyttstädningen inte får helt godkänt av hyresvärden, och då är det viktigt att städfirman du anlitat korrigerar det som inte är godkänt. 

Källa: Sveriges Allmännytta